Inschrijfformulier ligplaatsleden 2020 - 2021

Geplaatst op 14-10-2019  -  Categorie: Algemeen

Logo WK13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANVRAAG OVEREENKOMST VOOR LIGPLAATS SEIZOEN 2020 / 2021

 

 

Ondergetekende wil graag weer in aanmerking komen voor een ligplaats in de haven van ‘Windkracht 13’ te Ravenstein.

 

Naam en voorletters               : 

Geboortedatum                      : 

Adres                                      :  

Postcode en woonplaats         :   

Telefoon                                 :                         Mobiele telefoon: 

E-mailadres                            : 

 

Eventueel voorkeur ligplaats ___________

 

Voor de periode:  O zomer 2020        O winter 2020 / 2021

 

Soort boot (bijv. zeil / motor / speed / roei / console)           :  

 

Registratienummer (indien van toepassing)  : 

 

Merk boot:   

 

Lengte boot over alles:               Breedte boot over alles: 

 

Naam van de boot                  : 

 

Eventuele opmerkingen          : __________________________________________________

 

Door ondertekening van dit formulier verklaart het lid dat gedurende de overeenkomst het schip verzekerd is en zal blijven. Het lid verklaart bekend te zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement. De statuten en huishoudelijk reglement zijn te downloaden van de site.

 

Datum insturen: _________________________________________ 2019        

         

 

Handtekening:

 

  

 

Dit formulier zo spoedig mogelijk inleveren / opsturen naar: Windkracht 13, T.a.v. de havencommissaris, Postbus 61, 5370 AB  RAVENSTEIN

Digitaal retourneren kan ook. U dient het formulier te printen, aan te vullen, te ondertekenen en te scannen. De ondertekende scan kunt u mailen naar: ligplaatsovereenkomst@wk13ravenstein.nl.

Het retourneren van het contract kan tot 25 oktober 2019.

 

Het liggeld bestaat uit een basistarief voor de eerste 12 m2. Daarboven betaalt u een toeslag per vierkante meter.

Het ligplaatsgeld wordt berekend aan de hand van de door u verstrekte gegevens. Bij twijfel behoudt het bestuur zich het recht voor om zelf een nameting te doen.