Inschrijfformulier ligplaatsleden 2019 - 2020

Geplaatst op 24-10-2018  -  Categorie: Algemeen

Logo WK13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANVRAAG OVEREENKOMST VOOR LIGPLAATS SEIZOEN 2019 / 2020

 

 

Ondergetekende wil graag weer in aanmerking komen voor een ligplaats in de haven van ‘Windkracht 13’ te Ravenstein.

 

Naam en voorletters               : 

Geboortedatum                      : 

Adres                                      :  

Postcode en woonplaats         :   

Telefoon                                 :                         Mobiele telefoon: 

E-mailadres                            : 

 

Eventueel voorkeur ligplaats ___________

 

Voor de periode:  O zomer 2019        O winter 2019 / 20120

 

Soort boot (bijv. zeil / motor / speed / roei / console)           :  

 

Registratienummer (indien van toepassing)  : 

 

Merk boot:   

 

Lengte boot over alles:               Breedte boot over alles: 

 

Naam van de boot                  : 

 

Eventuele opmerkingen          : __________________________________________________

 

Door ondertekening van dit formulier verklaart het lid dat gedurende de overeenkomst het schip verzekerd is en zal blijven. Het lid verklaart bekend te zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement. De statuten en huishoudelijk reglement zijn te downloaden van de site.

 

Datum insturen: _________________________________________ 2018        

         

 

Handtekening:

 

  

 

Dit formulier zo spoedig mogelijk inleveren / opsturen naar: Windkracht 13, T.a.v. de havencommissaris, Postbus 61, 5370 AB  RAVENSTEIN

Digitaal retourneren kan ook. U dient het formulier te printen, aan te vullen, te ondertekenen en te scannen. De ondertekende scan kunt u mailen naar: tsmokneerevostaalpgil.[antispam].@wk13ravenstein.nl.

Het retourneren van het contract kan tot 1 november 2018.

 

Het liggeld bestaat uit een basistarief voor de eerste 12 m2. Daarboven betaalt u een toeslag per vierkante meter.

Het ligplaatsgeld wordt berekend aan de hand van de door u verstrekte gegevens. Bij twijfel behoudt het bestuur zich het recht voor om zelf een nameting te doen.