ALV 27-10-2017

Geplaatst op 19-10-2017  -  Categorie: Algemeen

Beste ,

 

Met excuses dat de stukken zo laat zijn aangeleverd ondanks de tijdige aankondiging van de algemene ledenvergadering ontvangt u onderstaand de agenda aan van de ALV en als bijlage de notulen van de najaarsvergadering.

 

Het vaarseizoen eindigt weer, hoewel met dit mooie weer?!?! Tijd om de boot in het water te laten houden of winterklaar maken?

 

Op vrijdag 27 oktober 2017  is er de najaarsvergadering van ‘Windkracht 13’. De najaarsvergadering begint om 21.00 uur en wordt gehouden in ‘’t Veerhuis’ te Ravenstein.

 

AGENDA

  1. Mededelingen:
  2. Notulen vorige vergadering (zie bijlage)
  3. Wijziging statuten (zie bijlage)
  4. Verantwoording financiën en benoeming kascontrolecie
  5. Verslag havencommissaris
  6. Rondvraag
  7. Afsluiting

 

Op zaterdag 28 oktober 2017 is de werkzaterdag om de haven vaarseizoen en passantenklaar te maken. We verzamelen dan om 09.00 uur bij het havenkantoor. Wilt u zich hiervoor opgeven bij de havencommissaris Henk Thijssen (nessjihtkneh.[antispam].@ziggo.nl) of via telefoonnummer 06-22904580.

 

Mocht u verhinderd zijn voor de algemene ledenvergadering wilt u dit dan doorgeven aan ondergetekende bij voorkeur via siraterces.[antispam].@wk13ravenstein.nl of telefonisch 06-12137981.

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur

 

 

Babette Dericks - Smit

-secretaris-